Çanakkale Bölgesi

Çanakkale Bölgesi

Çanakkale Bölgesi, aynı Anadolu toprakları gibi hayvancılık ve tarım yapılan Neolitik Dönem den beri bilinmektedir. Bu döneme Neolitik Devrim de denmektedir.

O döneme ait bilinen en önemli yerleşim yerlerinden biri Ayvacık İlçesi Bademli Köy yakınlarında yüksek doğal bir tepe üzerinde yer alan Coşkuntepe’dir. Bu bölgede yapılan çalışmalar, yaklaşık olarak M.Ö. 6000 yıllarında yaşamlarını özellikle balıkçılık ve hayvancılıktan kazanan bir halkın var olduğunu ortaya koymuştur.

Aynı tarihlerde Gelibolu Yarımadasında Karaağaçtepe ve Hamaylıtarla mevkileri ve Gökçeada’da Uğurlu/Zeytinli mevkiinde M.Ö. 6000 tarihli ilk köy yerleşimlerinin varlığı bilinmektedir. Çanakkale Bölgesi toprakları; Troia Çağı, Lidya, Pers, Hellenistik ve Roma dönemlerinde en görkemli zamanlarını yaşamıştır. Troia’da ele geçen ve yaklaşık M.Ö. 1200 tarihli mühür, üzerindeki Hint-Avrupa dilinin Anadolu grubuna ait olan Luwi dilindeki yazıt, Çanakkale bölgesinde bilinen ilk yazı örneği olarak kabul edilebilir.

Hitit çivi yazılı belgelerinde bahsedilen Wilusa’nın Troia kentini veya Troas bölgesini nitelediği bilinmektedir. Çanakkale Bölgesi’nde 14. yy.’ dan itibaren de Türk ve Osmanlı hakimiyeti başlamıştır.

1.Dünya Savaşı döneminde, 1915-1916 yıllarında süren mücadelenin sonunda İtilaf Devletleri’ne karşı kazanılan büyük zafer 18 Mart Destanı olarak tarihe yazılmıştır.

Kısa bir tarih turu attıktan sonra Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı köylerimize ve tarihçesine geliyoruz.

Troya Kültür Rotası

Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı (ÇATKAV) tarafından Çanakkale Valiliği ortaklığında yürütülen “Troya Kültür Rotası” Projesi ile Truva’dan Assos'a kadar olan köylerdeki kültürel kimlik ve kültürel miras korunurken, ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki bağların güçlenmesi amaçlanmıştır.

Troya Kültür Rotası, Troya'dan başlayıp Assos'a ulaşan bir yürüyüş ve bisiklet rotası oluşturarak bölgenin zengin arkeolojik, tarihsel ve doğal mirasını görünür kılmayı amaçlayan bir kültür ve turizm projesidir. (Kaynak : https://www.troycultureroute.com/tr/)